МОЖЕ  ЗНАЕЩИЯТ,  ЗНАЕ  ИСКАЩИЯТ,  ИСКА   ВЯРВАЩИЯТ,  ВЯРВА  МОЖЕЩИЯТ