logo
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

Защитени дисертации

 1. Създаване и изследване на софтуерна платформа за електронно обучение
  Цветан Христов
  Грамота от ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 2. Създаване и изследване на компоненти за виртуална лаборатория по „Синтез и анализ на логически схеми”
  Владимир Матеев
 3. Създаване и изследване на виртуална лаборатория по „Организация на компютъра”
  Анелия Иванова
  Грамота и „Дървото на мъдростта” от Съюза на учените-Русе
 4. Създаване и изследване на виртуални лаборатории за електронно обучение по „Компютърни системи и технологии”
  Орлин Томов
  Награда “Русе”
 5. Създаване и изследване на програмна среда за електронно обучение по дисциплината „Бази от данни”
  Елица Арсова
 6. Създаване и изследване на виртуални образователни среди
  Галина Иванова
  Грамота от ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 7. Реализиране и изследване на елементи от концепция за адаптиране на системата на висшето образование към дигиталното поколение
  Ваня Стойкова
 8. Създаване и изследване на уеб-базирана система за управление на научни конференции
  Йордан Калмуков
  Златен знак на МИИО