Семинари

НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАРИ по:

 1. Софтуерни платформи за електронно обучение
 2. Центрове за дистанционно обучение
 3. Методология и технология на електронното обучение
 4. Виртуалните лаборатории и мобилното обучение
 5. Електронното обучение – теория и практика
 6. Новости в електронното и мобилното обучение
 7. Защита на авторските права при електронното и мобилното обучение
 8. Добри практики, иновации и тенденции
 9. Електронно обучение
 10. Иновационни образователни технологии
 11. Доклади и семинари по образователни иновации