logo
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

УЕБИНАРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ИНТЕРВЮ ЗА УЕБИНАРИТЕ

УЕБИНАР 1 (09.11.2023г.)
Някои възможности за използване на изкуствения интелект в учебната и научната работа - примери
Сравнителен анализ на ChatGPT, Google Bard и Bing

УЕБИНАР 2 (16.11.2023г.)
Синергия между Човека и Изкуствения интелект
Използване на системи с ИИ в дизайна и изобразителното изкуство - примери
(Midjourney, Bing Image Creator, Dall-E, Skybox)

УЕБИНАР 3 (23.11.2023г.)
Използване на системи с ИИ в обучението по музика (AIVA, Mubert) - примери

УЕБИНАР 4 (28.11.2023г.)
"Перспективата изкуствен интелект"
Съвременни тенденции в развитието на изкуствения интелект

УЕБИНАР 5 (07.12.2023г.)
Използване на системи с изкуствен интелект за правене на презентации и аватари - примери
(ChatGPT, Gamma.app, Beautiful)

УЕБИНАР 6 (15.01.2024г.)
Как перестать бояться и научиться любить искусственый интелект в высшем образовании

УЕБИНАР 7 (22.03.2024г.)
Изкуственият интелект - принципи, плюсове и минуси, предимства и недостатъци, настояще и бъдеще

УЕБИНАР 8 (22.05.2024г.)
Приложение на изкуствения интелект в научноизследователската дейност