logo
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion
МОЖЕ  ЗНАЕЩИЯТ,  ЗНАЕ  ИСКАЩИЯТ,  ИСКА   ВЯРВАЩИЯТ,  ВЯРВА  МОЖЕЩИЯТ