Виртуална библиотека

14.04.2020 г., Брюксел, Европейска комисия, Еврокомисар Мария Габриел

„Дигиталното образование ще има все по-важна роля в бъдеще. Затова продължаваме да работим активно по актуализирания План за действие в областта на цифровото образование, който ще бъде готов през юни тази година.“

ВИДЕО-ЛЕКЦИИ ПО ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Antonio Vivaldi "Storm" - записът е направен на Арена ди Верона, Италия по време на пандемията.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ от Ректора на Русенския университет (2:59)
  1. Образователната система и дигиталното поколение (21:35)
  2. Как да адаптираме образователната система към дигиталното поколение? (17:18)
  3. Една прогноза за развитието на образователната система след пандемията (10:14)
  4. Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието? (16:33)
  5. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (проект)

 2. РАЗВИВАНЕ НА ТРАДИЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
  1. Защо да използваме и как да изберем интерактивна презентационна система? (12:38)
  2. Как да направим урока/лекцията по-информативна и по-атрактивна за учениците/студентите от дигиталното поколение? (20:25)
  3. Как да контролираме усвояването на материала по време на уроци/лекции и упражнения? (23:19)
  4. Инструкция за работа с Kahoot (14:22)

 3. РАЗВИВАНЕ НА СИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в реално време
  1. Как да използваме видеоконферентна система? (10:13)
  2. Как да използваме виртуална класна стая/учебна зала? (7:49)
  3. Инструкция за работа с BigBlueButton (21:03)

 4. РАЗВИВАНЕ НА АСИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в произволно време
  1. Как да запишем видео-урок/лекция (22:43)
  2. Как да направим интерактивно мултимедийно учебно пособие? (14:38)
  3. Как да създадем виртуална лаборатория? (24:05)
  4. Как да направим виртуална библиотека в облака? (18:50)
  5. Хартиена или електронна книга? (13:23)
  6. Инструкция за инсталиране и настройка на Open Broadcaster Software (OBS) (12:13)

   Инструкция за създаване на интерактивно мултимедийно учебно пособие

 5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИНХРОННОТО И АСИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (10:55)
 6. КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ (12:50)
 7. ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (27:38)
 8. РАЗВИВАНЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ – основни варианти (11:10)
 9. ДИЗАЙН НА УРОК-ЛЕКЦИЯ ЗА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ (24:17)
 10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ (17:30)
 11. ВИЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЛА НА БЪДЕЩЕТО (18:38)
 12. ВИЗИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТА НА БЪДЕЩЕТО

И в края – една НАГРАДА за тези, които стигнаха до края 🙂

Тази библиотека е „скована“ от маг. инж. Юксел Алиев, а „книжките“ в нея са написани от Чл.-кор. дтн Христо Белов, проф. д-р Велизара Пенчева, доц. д-р Галина Иванова, доц. д-р Анелия Иванова, доц. д-р Цветелина Харакчийска, доц. д-р Диана Железова, доц. д-р Ваня Стойкова, доц. д-р Стоянка Лазарова, проф. д-р Цветомир Василев, проф. д-р Румен Трифонов, проф. д-р Андрей Захариев и проф. д-р Ангел Смрикаров. Но, ако не бяха евро-проектите на засл.-доц. Стоянка Смрикарова, нямаше да има нито библиотека, нито книжки. 🙂
Авторите ще бъдат благодарни за всяко предложение за допълнения и корекции! Моля, изпращайте ги на адрес: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg