logo
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА:
"ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"
„Лошият учител забравя, че е бил ученик.
Добрият учител помни, че е бил ученик.
Истинският учител знае, че винаги ще бъде ученик.“
ОБРЪЩЕНИЕ
НА АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ,
МИНИСТЪР
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Тази виртуална библиотека е отворена за всички преподаватели и учители.
Всеки публикуван в нея материал може да бъде свален и използван
при задължително спазване на правилата за цитиране –
на Националната програма и на съответните автори.

Съставителите на библиотеката и авторите на материалите
ще бъдат благодарни за всяко допълнение и корекция, направена от читателите.

АВТОРИ И ЛЕКТОРИ

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
  1. ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ
  2. ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 2. РАМКОВА ПРОГРАМА за
  1. повишаване квалификацията на преподавателите, подготвящи бъдещи учители
  2. повишаване квалификацията на преподавателите в областта на ИКТ
 3. ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА за обучение за прилагане на компетентностния подход в обучението на
  1. бъдещи учители
  2. представители на бизнеса
 4. НАРЪЧНИК за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители
  1. НАРЪЧНИК по ПКП - свали от облака и чети (Offline)
  2. НАРЪЧНИК по ПКП - влез в облака и чети (Online)
 5. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ на компетентностния подход при подготовката на учители във висшите училища
 6. ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА за обучение по иновативни образователни технологии на
  1. преподавателите във висшите училища, преподаващи дисциплини в областта на ИКТ и компютърните науки
  2. преподавателите във висшите училища, преподаващи в други научни области
  3. учителите, преподаващи в първи и втори гимназиален етап
 7. НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии
  1. НАРЪЧНИК по ИОТ - свали от облака и чети (Offline)
  2. НАРЪЧНИК по ИОТ - влез в облака и чети (Online)

Инструкция за сваляне на презентации и видео-лекции

1. Изтегляне на презентация:
След като презентацията се отвори напълно, се кликва последователно върху:
File -> Save as -> Download a Copy

2. Изтегляне на видео-лекция:
След като видео-лекцията се отвори напълно, се кликва с десен бутон върху видеото и се избира:
Save video as ...

 1. ПРЕЗЕНТАЦИИ по иновативни образователни технологии – за традиционно обучение (offline)

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  2. ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  3. СИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в реално време
  4. АСИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в произволно време
  5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИНХРОННОТО И АСИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  6. СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ
  8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА (ВИСШЕ) УЧИЛИЩЕ
  9. Център за иновативни образователни технологии
  10. Визия за учебната зала на бъдещето
  11. Визия за университета на бъдещето
 1. ВИДЕО-ЛЕКЦИИ по иновативни образователни технологии – за дистанционно обучение (online)
  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  2. ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
  3. СИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в реално време
  4. АСИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в произволно време
  5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИНХРОННОТО И АСИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 11 : 04
  6. СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 17 : 32
  8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА (ВИСШЕ) УЧИЛИЩЕ35 : 49
  9. Център за иновативни образователни технологии 14 : 34
  10. Визия за учебната зала на бъдещето 17 : 42
  11. Визия за университета на бъдещето 46 : 37
 1. ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА РАБОТА
 2. ИНСТРУКЦИИ
 3. ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Моля, изпращайте Вашите въпроси и предложения за допълнения и корекции на адрес:
ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
Предварително Ви благодарим!